وب سایت عاشورا

نویسندگان
آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «بخش های رهبری :: آهنگ پیشواز رهبری» ثبت شده است

شایان ذکر است، آهنگ‌های پیشواز
«در صحنه ماندن جوانان» با کد 31687،
«یکی از دو بهترین » با کد 3168،
«یاد خدا » با کد 31685،
«وظیفه امروز ما» با کد 31684،
«توصیه به جوانان» با کد 31683،
«طلایه داران جبهه» با کد 31682،
«تقوا یعنی» با کد 31681
،«شور انقلابی» با کد 31680،
«اوصیکم بالتقوا» با کد 31679،
«نظام برای مردم» با کد 31678،
«نقش جوانان در فتنه ی 88» با کد 31677،
«ما راینا الا جمیلا» با کد 31676،
«خطاب به جوانان» با کد 31675،
«خاصیت حرکت الهی» با کد 31674،
«جوان و نیروی جوانی» با کد 31673،
«ایستادگی ملت ایران» با کد 31672،
«همت کنیم» با کد 31671،
« گشاده‌رو بودن مسؤولین» با کد 31669،
«اتکا جوانان به خود» با کد 31667،
«اعتقاد به شهادت» با کد 31666،
«انتظار افضل اعمال» با کد31665،
«دشمن‌شناسی» با کد 31663،
«بیداری همه اقشار» با کد 31662،
«با قرآن خود را بسازید» با کد 31661،
«عظمت ایران و شهدا» با کد 31660،
«عظمت زن در حجاب» با کد 31659،
«قرن اسلام» با کد 31273،
«اولین اثر وحدت اسلامی» با کد 31272،
«نقش خواص» با کد 30993،
«نقش مرثیه» با کد 30978
 «خطبه حضرت زینب» با کد 30976 
در حسرت شهادت


۴۴۱۲۰۵۰ مقام معظم رهبری  توصیه به جوانان


۴۴۱۸۲۸ مقام معظم رهبری  کجایند عمارها


۴۴۱۲۴۲۸ مقام معظم رهبری  وظیفه امروز ما


۴۴۱۲۱۵۵ مقام معظم رهبری  شور انقلابی


۴۴۱۲۴۲۵ مقام معظم رهبری  همت کنیم


۴۴۱۲۴۲۶ مقام معظم رهبری  خاصیت حرکت الهی


۴۴۱۲۴۲۱ مقام معظم رهبری  ۸سال جنگ سخت،۸ماه جنگ نرم


۴۴۱۲۴۲۲ مقام معظم رهبری  فتنه یعنی…


۴۴۱۲۴۲۴ مقام معظم رهبری  همت مضاعف و مایوس کردن دشمن


۴۴۱۲۴۲۷ مقام معظم رهبری  نظام برای مردم


۴۴۱۲۰۴۴ مقام معظم رهبری  اعتقاد به شهادت


۴۴۱۲۰۴۵ مقام معظم رهبری  ایستادگی ملت ایران


در حسرت شهادت