وب سایت عاشورا

نویسندگان
آخرین نظرات

http://www.mihan24.com/user_upload/images/editor_photo/1253597049Salavat.gif

در حسرت شهادت

                                                                   اختلاف زناشویی,مشاجره زن و شوهر, زندگی مشترک    

اختلاف نظر پیش می آید. شما با همسرتان مخالفت می کنید و وقتی می فهمید نظر او در بسیاری از موارد با شما یکی نیست جا می خورید. این طبیعی است و در زندگی همه وجود دارد. در چنین مواقعی حرص و جوش نخورید چون اگر این مخالفت ها نباشند٬ با آدم آهنی هیچ فرقی ندارید. اختلاف نظر شما نه تنها چیز بدی نیست بلکه موجب صمیمیت و علاقه بیشتر شما به یکدیگر می شود.
در حسرت شهادت

در حسرت شهادت

در حسرت شهادت

در حسرت شهادت

افسران - چرا حجاب....؟


«حجاب» یکی از د ستورات الهی است که در قرآن کریم، به طور صریح در آیات متعددی به آن اشاره شده است .

برخی با زیرسوال بردن مسئله حجاب وجود حجاب وحضور با چادر برای بانوان را نوعی عقب ماندگی حساب می کنند دراین جالازم است دلایل حجاب خانم‌ ها و نیاز به چادر را بیان کنیم تا رفع شبهه ای شود بر انهایی که در تلاش هستند مسئله حجاب را کم رنگ کنند .

در حسرت شهادت