وب سایت عاشورا

نویسندگان
آخرین نظرات

۲ مطلب با موضوع «مقالات :: مقالات قرآنی» ثبت شده است

در این که «ذو القرنین» که در قرآن مجید آمده، از نظر تاریخى چه کسى بوده؟ و بر کدام یک از مردان معروف تاریخ منطبق مى شود؟ در میان مفسّران گفتگو بسیار است، و نظرات مختلفى در این زمینه ابراز شده، که مهمترین آنها سه نظریه زیر است.در حسرت شهادت

...بیایید کمی بیندیشیم

english: and this world’s life is naught but a play and an idle sport and certainly the abode of the hereafter is better for those who guard (against evil); do you not then understand?

فارسیزندگی دنیا، چیزی جز بازی و سرگرمی نیست! و سرای آخرت، برای آنها که پرهیزگارند، بهتر است! آیا نمی‌اندیشید؟در حسرت شهادت