وب سایت عاشورا

نویسندگان
آخرین نظرات

۲۳ مطلب با موضوع «علما» ثبت شده است

موجبات خواطر و غفلت و نسیان از یاد و ذکر حضرت حق را خود ما فراهم می کنیم...
در اثر محاسبه و مراقبه، عیب کار آشکار می گردد.

(شهدای مرصاد)برگرفته شده از سایت شهدای مرصاد

در حسرت شهادت


از ما، عمل چندانی نخواسته اند!

مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است!

تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!

همه میپرسند چه کار کنیم؟

من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟

و پاسخ اینست:

گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.

شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.

 

در حسرت شهادت

روزی به ایشان گفتند : کتابی در زمینه اخلاق معرفی کنید .

فرمودند:

لازم نیست یک کتاب باشد یک کلمه کافیست که بدانی : "خدا می بیند" .

 

در حسرت شهادت